Wizualizacja stacji Warszawa Zachodnia po modernizacji
16.09.2020

Warszawa Zachodnia z nadzorem

Nadzór nad wykonaniem robót i zarządzanie finansowe kontraktem modernizacji stacji Warszawa Zachodnia zapewni umowa za 14 mln zł na inżyniera projektu. Jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,9 mld zł netto, to dla podróżnych komfortowa obsługa i sprawne kursowanie pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych. Projekt ubiega się o współfinansowanie z POIiŚ.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Spółka Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z inżynierem projektu modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Funkcje inżyniera będzie pełniła spółka MGGP. Wartość podpisanej umowy to 14 mln zł netto. Do obowiązków inżyniera projektu będzie należało między innymi nadzorowanie przebiegu wykonywanych robót budowlanych, zarządzanie finansowe kontraktem i ocena zgodności wykonanych prac z projektem.

– Podpisana umowa na nadzór nad realizacją modernizacji stacji Warszawa Zachodnia zapewnia wsparcie inwestycji, która otwiera modernizację warszawskiej linii średnicowej. To jeden z dużych projektów Krajowego Programu Kolejowego, którego zaawansowanie wynosi 85%. PLK już mają projekty do nowej perspektywy finansowej, które będą kontynuacją rozwoju kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawca modernizacji Warszawy Zachodniej, Budimex S.A., już realizuje pierwsze prace przygotowawcze. Prowadzone są badania geologiczne oraz inwentaryzacja terenu. W realizacji jest porządkowanie zieleni na terenie kolejowym. Wykonawca przygotowuje teren pod zaplecze budowy. Uzgadniana jest też organizacja prowadzenia robót dla budowy kładki dla pieszych. Budowa kładki zapewni dostęp mieszkańcom i pasażerom do peronów podczas przebudowy podziemnego przejścia. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2023 r.

Warszawa Zachodnia to największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przez stację przejeżdża około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. Przebudowa Warszawy Zachodniej to kolejny etap modernizacji linii średnicowej.

Na Warszawie Zachodniej wszystkie perony zostaną zadaszone. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przewidziano ruchome schody, czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej, który ułatwi korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwość organizacji sprawnych połączeń.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Przejście podziemne – będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie wydłużone do peronu nr 8 przy linii obwodowej.


Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Galeria

Wizualizacja stacji Warszawa Zachodnia po modernizacji
Wizualizacja stacji Warszawa Zachodnia po modernizacji
Wizualizacja stacji Warszawa Zachodnia po modernizacji
Wizualizacja stacji Warszawa Zachodnia po modernizacji
Wizualizacja stacji Warszawa Zachodnia po modernizacji
Wizualizacja stacji Warszawa Zachodnia po modernizacji

Pliki do pobrania

Warszawa Zachodnia z nadzorem

Pobierz
udostępnijdrukuj