Prace na stacji Warszawa Zachodnia.
11.02.2021

Warszawa Zachodnia: przygotowania do budowy przejścia podziemnego

Na stacji Warszawa Zachodnia przy zachowanym ruchu pociągów postępuje budowa kładki i przejścia dla pieszych. Zakres prac może wpływać na zmiany peronów dla niektórych przyjeżdżających i odjeżdżających pociągów. Komunikaty głosowe i wizualne przekazują aktualne informacje.

Przebudowa Warszawy Zachodniej zapewni lepsze możliwości podróży i obsługi podróżnym kolei aglomeracyjnej i dalekobieżnej. Korzyści będą m.in. dzięki budowanemu już przejściu i kładce.

Na czas budowy przejścia podziemnego oraz nowej kładki łączącej perony z Ochotą i Wolą, konieczne jest wyłączenie jednego z torów. Niektóre pociągi mogą zatrzymywać się przy  innych peronach, niż podane w rozkładzie jazdy. Informacje wizualne i komunikaty głosowe na peronach pokażą aktualną sytuację -  wjeżdżające i odjeżdżające składy. Zwiększona została częstotliwość wygłaszanych komunikatów. O możliwych zmianach informują dodatkowe komunikaty oraz informacje w gablotach. Informatorzy mobilni w przejściu podziemnym ułatwią orientacje w obszarze peronów Warszawy Zachodniej. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące komunikaty.

Prace na peronach

Na peronie nr 7 budowane są podpory kładki dla pieszych. Szeroki front prac przewidziano szczególnie w nocy, gdy jest znacznie mniejszy ruch pociągów. Zakres zmian wynika m.in. z trudnych warunków atmosferycznych, które wydłużają proces budowy. W obszarze Warszawy Zachodniej wykonano już większość fundamentów pod nową kładkę. Pracuje ciężki sprzęt m.in. palownice i koparki.

W kolejnym tygodniu rozszerzany zakres prac na stacji Warszawa Zachodnia będzie wymagał istotnych zmian w komunikacji od strony ul. Tunelowej. Zalecanym dojściem do stacji będzie kierunek od Alei Jerozolimskich. Wykonawca przygotowuje oznakowanie oraz szczegółowe informacje i rozmieszczenie planów z organizacją ruchu.

Warszawa Zachodnia zmieni się dla podróżnych

Prace na Warszawie Zachodniej dostosują stację do komfortowej obsługi dla podróżnych pociągów aglomeracyjnych oraz dalekobieżnych. Perony przygotowane będą do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - przewidziano m.in. ruchome schody, windy. Będą lepsze połączenia z komunikacją miejską. Wszystkie perony zostaną zadaszone. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwość organizacji sprawnych połączeń.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Przejście podziemne będzie wydłużone do peronu nr 8 (docelowo nr 9) przy linii obwodowej oraz  wyższe, szersze i połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Kompleksowo przebudowany będzie układ torowy. Dzięki nowoczesnym systemom sprawniejsze będzie zarządzenie ruchem kolejowym.

Przez stację średnio na dobę przejeżdża około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,9 mld zł netto. Realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.  Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Galeria

Prace na stacji Warszawa Zachodnia.

Pliki do pobrania

Warszawa Zachodnia: przygotowania do budowy przejścia ...

Pobierz
udostępnijdrukuj