Wykonawcy przy budowie nowych torów na stacji Warszawa Zachodnia, fot. Anna Znajewska-Pawluk (1)
19.07.2023

Przybywa nowych torów dla sprawnego przejazdu pociągów na Warszawie Zachodniej

Logo Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolita Polska, logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Logo Unia Europejska - Fundusz Spójności

Coraz więcej nowych torów i sieci trakcyjnej powstaje na stacji Warszawa Zachodnia. Rosną kolejne nowe perony, a nad nimi zadaszenie. Rozbudowywane jest przejście podziemne. Między stacją Warszawa Zachodnia a Warszawą Ochotą do września trwają prace torowe na linii średnicowej, które wymagały zmian w rozkładzie jazdy na linii podmiejskiej. Największa inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie to projekt za ok. 2 mld zł netto, współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą ważny etap prac na Warszawie Zachodniej. Przebudowywane są dwa tory linii podmiejskiej od strony wschodniej stacji wraz z rozjazdami. Wykonawca przy pomocy koparek i ciężkiego sprzętu demontuje stare szyny i podkłady. Wybierany jest także tłuczeń. W miejsce usuniętych elementów zamontowane będą nowe. W obecnym etapie robót po wschodniej stronie stacji ułożonych zostanie ponad 700 metrów torów i 9 rozjazdów. Rozwieszona będzie nowa sieć trakcyjna. Od września pociągi wrócą na dwa nowe tory podmiejskie.

Kontynuowane są prace przy budowie nowych peronów, zadaszenia i przejścia podziemnego. Od 29 lipca planowane jest zamknięcie przejścia podziemnego, które stanowiło dojście do peronów nr 1 i 2. Pasażerowie na wszystkie czynne perony będą mogli dostać się po kładce dla pieszych. Jeszcze we wrześniu planowane jest udostępnienie nowych obiektów podróżnym. Powstał korpus dwóch 400-metrowych peronów nr 5 i 4. Montowana jest nawierzchnia. Powstają zejścia z kładki. Widać montaż ławek, gablot i tablic informacyjnych. Udogodnieniem dla podróżnych będą osłonięte poczekalnie. Powstają pierwsze elementy peronu nr 3. Wykonawca przystąpił do budowy konstrukcji niskiej wiaty, a następnie budowany będzie korpus obiektu.

Kolejna część zadaszenia przykryła już perony nr 5 i 4. Dach stanął na 18 filarach. Trwają prace wykończeniowe. Wykonawca montuje panele konstrukcji dachowej. Analogicznie do powstałej wcześniej części, w przeszkleniach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Obiekt rozpostarty 11 metrów nad podróżnymi przykryje łącznie 8 peronów.

W obszarze stacji wykonawca przygotował już blisko 20 km torów i sieci trakcyjnej. Zamontowano 81 rozjazdów – elementów torów bardzo ważnych dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Do głębokości 26 m budowana jest dalsza część przejścia podziemnego. Wykonawca wydobył już grunt spod peronów nr 4 i 5 oraz przystąpił do wylewania posadzki. Obecnie wydobywany jest grunt z poziomu -2.

Zaawansowana jest budowa budynku dworca od strony ul. Tunelowej, który powstaje obok lokalnego centrum sterowania (LCS) z komputerowymi urządzeniami. Obecnie trwa montaż szklanej fasady południowej części hali dworca oraz zabudowywane są instalacje sanitarne.

Obowiązują zmiany w komunikacji na WWK

W związku z intensywnymi robotami po wschodniej stronie stacji Warszawa Zachodnia są zmiany w organizacji ruchu na Warszawskim Węźle Kolejowym. Wstrzymany jest ruch pociągów na podmiejskiej linii średnicowej w okresie wakacyjnym.

Pasażerów prosimy o sprawdzenie przed podróżą rozkładu jazdy pociągów. Szczegóły dostępne są na stronie i w aplikacji portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników.

Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto. Zakończenie układania torów i przebudowy peronów przewidziano w połowie 2024 r. Harmonogram zakończenia inwestycji i fazowanie prac zostały uzgodnione z wykonawcą i przewoźnikami.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I” wart jest ok. 2 mld zł netto.


GALERIA ZDJĘCIOWA
​​​​​​​

Więcej informacji o projekcie na stronie stolicadobrychrelacji.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414

Galeria

Wykonawcy przy budowie nowych torów na stacji Warszawa Zachodnia, fot. Anna Znajewska-Pawluk (1)
Wykonawcy przy budowie nowych torów na stacji Warszawa Zachodnia, fot. Anna Znajewska-Pawluk (2)
Widok na przebudowę torów podmiejskiej linii średnicowej z peronu na stacji Warszawa Zachodnia, fot. Anna Znajewska-Pawluk
Wykonawcy i maszyny na budowie nowego peronu na stacji Warszawa Zachodnia, fot. Anna Znajewska-Pawluk
Wykonawcy na rusztowaniu zadaszenia peronów stacji Warszawa Zachodnia, fot. Anna Znajewska-Pawluk
Dyrektor projektu, Marcin Kowalczyk z PLK SA udziela wypowiedzi dziennikarzom na stacji Warszawa Zachodnia, fot. Anna Znajewska-Pawluk

Pliki do pobrania

Przybywa nowych torów dla sprawnego przejazdu pociągów ...

Pobierz
udostępnijdrukuj