FAQ

Kto realizuje inwestycję na stacji Warszawa Zachodnia?

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z Krajowego Programu Kolejowego. Realizowana jest w ramach unijnego projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Za prace odpowiada wykonawca Budimex, który również dba o bezpieczeństwo pasażerów i podróżnych w obszarze przyległym do budowy.

Dlaczego przebudowywana jest stacja Warszawa Zachodnia?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają dostępność do kolei oraz komfort obsługi dla wszystkich podróżnych. Przebudowa zapewni sprawne podróże pociągami w obszarze Warszawy, regionu oraz na trasach dalekobieżnych. Nowe rozwiązania zwiększą możliwości połączeń dalekobieżnych i podmiejskich. Warszawa Zachodnia to jedna z największych stacji kolejowych w Polsce. Średnio na dobę przejeżdża przez nią około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

Co zyskają podróżni dzięki przebudowie stacji Warszawa Zachodnia?

Dostępność, komfort, sprawna obsługa, dobra informacja i przyjazna komunikacja w obszarze stacji to podstawowe korzyści dla podróżnych. Prace na Warszawie Zachodniej dostosują stację do oczekiwań podróżnych pociągów aglomeracyjnych oraz dalekobieżnych.

Perony przygotowane będą do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - przewidziano m.in. ruchome schody, windy. Będą lepsze połączenia z komunikacją miejską. Wszystkie perony zostaną zadaszone. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej, ułatwią korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwość organizacji sprawnych połączeń.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Przejście podziemne będzie wydłużone do peronu nr 8 (docelowo nr 9) przy linii obwodowej oraz wyższe, szersze i połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Kompleksowo przebudowany będzie układ torowy. Dzięki nowoczesnym systemom sprawniejsze będzie zarządzenie ruchem kolejowym.

Jak zorganizowana jest przebudowa stacji Warszawa Zachodnia?

Z myślą o podróżnych, w jak najszerszym zakresie, będzie utrzymywany ruch pociągów. Będą zmiany na peronach, ale poprzedzone czytelnym oznakowaniem. Kolejne obszary stacji będą objęte pracami po zapewnieniu bezpiecznej odprawy pasażerów na sąsiednich torach. Wykonawca musi prowadzić prace obok przejeżdżających pociągów z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Modernizacja stacji prowadzona szczegółowo przygotowanymi etapami.

Gdzie znajdę informacje o zmianach na stacji Warszawa Zachodnia?

Informacje dotyczące organizacji ruchu na stacji są dostępne dla pasażerów na terenie stacji i dworca Warszawa Zachodnia. Bieżące komunikaty oraz informacje o planowanych zmianach, są również podawane w formie komunikatów głosowych.

Dodatkowo, informacje dotyczące zmian na stacji Warszawa Zachodnia znajdują się na stronie internetowej http://www.stolicadobrychrelacji.pl/informacje-i-komunikaty.

Gdzie znajdę plan organizacji ruchu na stacji Warszawa Zachodnia: dojścia do peronów, kas biletowych, komunikacji miejskiej?

Informacje oraz oznakowanie ze zmianą organizacji są dostępne na terenie stacji i dworca Warszawa Zachodnia. Są również komunikaty głosowe na stacji.

Dodatkowo, informacje dotyczące zmian na stacji Warszawa Zachodnia znajdują się na stronie internetowej http://www.stolicadobrychrelacji.pl/informacje-i-komunikaty.

Jak dostać się na peron 9 na stacji Warszawa Zachodnia?

Wybrane zostało optymalne i bezpieczne dojście na czas obecnego etapu przebudowy stacji. Trasa jest czytelnie oznakowana. Dodatkowo, ze schematem trasy można się zapoznać na stronie http://www.stolicadobrychrelacji.pl/informacje-i-komunikaty.

Na 700 m przejście trzeba przeznaczyć ok. 10 minut.

Czy stacja Warszawa Zachodnia jest przystosowana do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz osób z wózkami dziecięcymi?

Ze względu na szeroki zakres prac i zmiany w organizacji dojść rekomendujemy planowanie podróży ze stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Gdańska, gdzie zapewniona jest pełna dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Obecnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się stacja Warszawa Zachodnia nie jest odpowiednio przygotowana. Właśnie celem przebudowy jest zapewnienie wszystkim podróżnym oczekiwanych warunków dostępności i komunikacji. Dodatkowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod numer Centrum Wsparcia Klienta, które funkcjonuje przez całą dobę – 22 473 24 24.

Gdzie znajdę informacje o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów?

Informacje o aktualnym rozkładzie jazdy znajdują się na stronie www.portalpasazera.pl oraz na stronach internetowych przewoźników kolejowych.

Gdzie znajdę kontakt do przewoźników obsługujących Warszawski Węzeł Kolejowy?

Lista przewoźników pasażerskich obsługujących Warszawski Węzeł Kolejowy:
 

Czy w związku z modernizacją WWK przewoźnicy honorują wzajemnie swoje bilety na terenie aglomeracji warszawskiej?

Informacje o wzajemnym honorowaniu biletów są dostępne na stronach internetowych przewoźników.

Gdzie sprawdzę, czy pociąg, którym planuję podróż zatrzymuje się na stacji Warszawa Zachodnia czy na innej warszawskiej stacji?

Informacje o aktualnym rozkładzie jazdy i miejscach postoju pociągów na stacjach w Warszawie znajdują się na stronie www.portalpasazera.pl oraz na stronach internetowych przewoźników kolejowych.

Dlaczego część pociągów dojeżdża na stację Warszawa Główna?

Warszawa Główna od 14 marca 2021 r. pozwala na sprawne prowadzenie ruchu pociągów podczas przebudowy stacji Warszawa Zachodnia i prac na linii średnicowej.