Warszawa Główna, dwa nowe perony i nowy układ torowy, pracownicy wykonują roboty wykończeniowe, fot. PLK 03.03.2021
03.03.2021

Warszawa Główna ponownie dla podróżnych

Z Warszawy Głównej podróżni skorzystają od 14 marca. Stacja po ponad 20 latach zapewni obsługę pociągów m.in. w kierunku Skierniewic i Łowicza. Kończą się prace na peronach, obok torów rozwieszono sieć trakcyjną. Wjazd pociągów na stację Warszawa Zachodnia zapewni nowy wiadukt kolejowy. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 87 mln zł jest realizowana z udziałem środków unijnych z POIiŚ.

Podróżni będą moi korzystać z Warszawy Głównej od 14 marca. Przebudowana całkowicie stacja znów będzie czynna po ponad 20 latach. Z Warszawy Głównej przewidziano kilkanaście połączeń Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie do Łodzi Fabrycznej oraz Kolei Mazowieckich do Skierniewic, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Dobieszyna i Łowicza, Sochaczewa. Zbudowane są dwa 350-metrowe perony z dojściem od ul. Towarowej. Wykonawca przygotował oświetlenie oraz wiaty. Podróże ułatwi czytelne oznakowanie, nagłośnienie oraz umieszczone w gablotach dodatkowe informacje z rozkładami jazdy. Obok peronów od strony ul. Towarowej przewidziano parking Kiss&Ride.

Na stacji zamontowane są tory i rozjazdy. Zbudowana jest nowa nastawnia, z której będzie prowadzony ruch. Przygotowywane są do pracy urządzenia sterowania ruchem kolejowym Wykonawca reguluje rozwieszoną wcześniej sieć trakcyjną. Wiadukt kolejowy nad dalekobieżną linią średnicową zapewni bezkolizyjny przejazd pociągów z Warszawy Zachodniej w kierunku Warszawy Głównej. Testy obciążeniowe potwierdziły sprawność nowego obiektu.

Kontynuowane będą prace przy budowie kładki. Obiekt zapewni dogodny dostęp na nowe perony od Al. Jerozolimskich i ul. Kolejowej. Mieszkańcy wygodnie przejdą nad torami między Ochotą a Wolą. Na przygotowanych już filarach ułożone będą stalowe przęsła. Najdłuższe 260-tonowe przęsło nad linią średnicową będzie miało ponad 50 m długości.

Otwarcie stacji Warszawa Główna pozwoli na rozkładowe prowadzenie ruchu pociągów podczas przebudowy stacji Warszawa Zachodnia oraz prac na linii średnicowej. Stacja zwiększy możliwości podróży koleją w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia realizowany jest w trybie „projektuj i buduj”. Wartość to ponad 87 mln zł.
 

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Galeria

Warszawa Główna, dwa nowe perony i nowy układ torowy, pracownicy wykonują roboty wykończeniowe, fot. PLK 03.03.2021
Warszawa Główna, powstaje nowy peron, obok nowy tor, w tle budowane schody nowej kładki nad torami, fot. PLK 03.03.2021
Warszawa Główna, pracownicy na pociągu sieciowym wywieszają nową sieć trakcyjną na torze przy nowym peronie fot. PLK 03.03.2021
Warszawa Główna, pracownicy układają nowe tory, fot. PLK 03.03.2021
Warszawa Główna, pracownicy na nowym peronie wykonują roboty wykończeniowe, fot. PLK 03.03.2021
Warszawa Główna, dwa nowe perony, pracownicy w tle wykonują prace wykończeniowe, fot. PLK 03.03.2021
Warszawa Główna, pojazd dwudrogowy ora pracownicy na nowych torach, w tle nowy peron z wiatą, fot. PLK 03.03.2021
Warszawa Główna, pracownicy na pociągu sieciowym wywieszają nową sieć trakcyjną, fot. PLK 03.03.2021

Pliki do pobrania

Warszawa Główna ponownie dla podróżnych

Pobierz
udostępnijdrukuj