Stacja Warszawa Gdańska, wjazd pociągu PKP Intercity na peron, pociąg w ruchu, Autor: Karol Jakubowski
19.03.2021

Warszawa Gdańska - przygotowania do większej liczby podróżnych

Ze stacji Warszawa Gdańska od 26 marca skorzysta więcej podróżnych. Przebudowa stacji ułatwi obsługę pasażerów w czasie zmian na linii średnicowej. Schody ruchome poprawią dostęp do pociągów i komunikację z miastem. W połowie roku zakończy się budowa dwóch kładek. Projekt realizowana jest z udziałem środków unijnych POIiŚ.

Stacji Warszawa Gdańska od 26 marca będzie przyjmowała większą liczbę podróżnych. W związku z kolejnym etapem przebudowy Warszawy Zachodniej, ponad 40 pociągów dalekobieżnych PKP Intercity dojedzie do Warszawy Gdańskiej. Na stacji Warszawa Zachodnia wykonawca rozpocznie przebudowę przejścia podziemnego i peronów 6 i 7. Do stacji Warszawa Centralna przejazd pociągów dalekobieżnych będzie prowadzony jednym torem linii dalekobieżnej i dwoma aglomeracyjnymi.

Na stacji Warszawa Gdańska 26 marca podróżni skorzystają z trzech peronów, na których dzięki przebudowie, dostęp do pociągów ułatwią schody ruchome. Od stycznia schody ruchome ułatwiły już dostęp na peron nr 4. Ostatnie testy i odbiory przechodzą schody ruchome przy peronach 2 i 3. Cały czas czynne są windy, łączące perony i przejście podziemne.

Komunikację w obszarze Warszawy Gdańskiej ułatwią dwie kładki. Przejścia udostępnione będą w połowie roku. Od strony wiaduktu drogowego na ul. Mickiewicza widać już konstrukcję zadaszonej kładki z zejściami na każdy z peronów. Zainstalowane zostaną windy, które umożliwią dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Druga kładka budowana jest od zachodniej strony stacji. Zadaszone przejście nad torami ułatwi dostęp do pociągów - połączy perony oraz ul. Kłopot z ul. Felińskiego. W przejściu będą windy. Dzięki kładce będzie również łatwiejsza komunikacja w obszarze dzielnic, przez które przebiega linia kolejowa. Przy kładce będą zamontowane stojaki rowerowe.

Obecnie prace przy kładkach obejmują montaż stalowych elementów konstrukcji. Wykonawca buduje szyby wind. Roboty na stacji prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Zachowane jest kursowanie pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Pasażerów, którzy podróżują do Warszawy lub przewidują przesiadkę w stolicy, prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w kursowaniu pociągów na portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników. Lista pociągów ze zmienioną trasą kursowania jest dostępna również na specjalnej stronie uruchomionej przez PKP Intercity intercity.pl/wwk.

Modernizacja stacji Warszawa Gdańska o wartości 63 mln zł jest realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia". Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków POIiŚ do 85% wydatków kwalifikowanych.


Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Galeria

Stacja Warszawa Gdańska, wjazd pociągu PKP Intercity na peron, pociąg w ruchu, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, ogólny widok na budowę kładki, perony, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, osoby na peronie czekają na pociąg, w tle widać nową kładkę, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, osoby czekają na pociąg, rozkład jazdy, w tle widać nową kładkę, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, widok na schody nowej kładki, obok przejeżdża pociąg, widać plac budowy, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, wejście do przejścia podziemnego, ruchome schody, wyświetlacz peronowy, w tle widać nową kładkę, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, budowa kładki, konstrukcja, robotnicy w podnośniku, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, widok na klatkę schodową wejścia, schody ruchome, w tle pociąg i peron, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, wjazd pociągu pasażerskiego na peron, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, wejście do przejścia podziemnego, widać pociąg PKP Intercity, w tle nową kładkę, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, widok na schody nowej kładki, obok przejeżdża pociąg, widać plac budowy, Autor: Karol Jakubowski
Stacja Warszawa Gdańska, widok na konstrukcje nowej kładki, rusztowanie, schody i semafor, Autor: Karol Jakubowski
Podróżni korzystający ze schodów ruchomych na stacji Warszawa Gdańska, fot. Martyn Janduła
Konstrukcja stalowa kładki zachodniej na stacji Warszawa Zachodnia, fot. Martyn Janduła
Konstrukcja stalowa kładki ze schodami na perony Warszawy Gdańskiej, fot. Martyn Janduła
Podróżni na peronie Warszawy Gdańskiej korzystający ze schodów ruchomych, fot. Martyn Janduła
Budowa szybów windowych na Warszawie Gdańskiej, fot. Martyn Janduła
Dziennikarze i fotoreporterzy na peronie Warszawy Gdańskiej, fot. Martyn Janduła

Pliki do pobrania

Warszawa Gdańska - przygotowania do większej liczby ...

Pobierz
udostępnijdrukuj