Prace na na stacji Warszawa Gdańska.
16.12.2020

Warszawa Gdańska: montaż schodów i kładek

Nowe elementy kładek i montaż schodów ruchomych – to kolejny etap prac, które po zakończeniu zapewnią podróżnym lepsze warunki obsługi na stacji Warszawa Gdańska. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 60 mln zł netto poprawi komunikację kolejową w aglomeracji warszawskiej. Projekt współfinansowany ze środków UE z POIiŚ.

Utrzymany jest ruch pociągów na stacji Warszawa Gdańska. Na zabezpieczonym terenie, w kilku miejscach widać już efekty prac.

Na wybudowanych filarach kładki wschodniej wykonawca montuje kolejne elementy konstrukcji obiektu. Kładka połączy wiadukt na ul. Mickiewicza ze stacją. Równocześnie na peronie 2 osadzone zostały nowe schody ruchome do przejścia podziemnego. Na peronie 4 przygotowano betonową konstrukcję pod kolejne urządzenie, które ułatwi dostęp na perony. Od strony zachodniej budowana jest kładka łącząca stację z ulicami Felińskiego i Kłopot. Przejście nad torami dodatkowo ułatwi komunikację między Żoliborzem i Śródmieściem.

Prace na stacji Warszawa Gdańska zostały zaplanowane i wpisane do rozkładu jazdy. Dla podróżnych przygotowano bezpieczne dojście na peron numer 2. Na stacji są plakaty i informacje na temat organizacji ruchu w obszarze peronów i dworca. Zachowana jest komunikacja przejściem podziemnym miedzy Śródmieściem i Żoliborzem.

Jak zmieni się Warszawa Gdańska

Od strony wiaduktu drogowego na ul. Mickiewicza będzie zadaszona kładka z zejściami na każdy z peronów. Zainstalowane zostaną windy, które umożliwią lepszą komunikację osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z przejścia pod torami ruchomymi schodami wjedziemy na perony.

Od zachodniej strony stacji Warszawa Gdańska będzie druga kładka. Obiekt połączy perony oraz ul. Kłopot z ul. Felińskiego. W zadaszonym przejściu będą windy. Podróżni nową drogą skrócą czas dojścia do pociągów. Dzięki kładce będzie również łatwiejsza komunikacja w obszarze, przez który przebiega linia kolejowa. Przy kładce przewidziano potrzeby cyklistów – będą zamontowane stojaki rowerowe.

Lepsze możliwości podróży z Warszawy Gdańskiej

Rozbudowa stacji Warszawa Gdańska to przygotowanie do modernizacji warszawskiej linii średnicowej. Przedsięwzięcie zwiększy możliwości Warszawskiego Węzła Kolejowego. Przebudowa odcinka Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska oraz kolejowego Mostu Gdańskiego zwiększają przepustowość trasy, czyli pozwolą na lepszą ofertę podróży.

Modernizacja stacji jest realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia", który ubiega się o dofinansowanie ze środków POIiŚ do 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Galeria

Prace na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace przy przejściu podziemnym na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace przy budowie kładki na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace przy przejściu podziemnym na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace przy budowie kładki na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace przy przejściu podziemnym na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace przy przejściu podziemnym na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace na na stacji Warszawa Gdańska.
Prace na na stacji Warszawa Gdańska.

Pliki do pobrania

Warszawa Gdańska: montaż schodów i kładek

Pobierz
udostępnijdrukuj