Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii WKD

w soboty i niedziele:

30-31.01.2021, 06-07.02.2021, 13-14.02.2021, 20-21.02.2021

Na stacji Warszawa Zachodnia utrzymany jest przejazd pociągów dalekobieżnych oraz regionalnych. W cztery najbliższe weekendy w soboty i niedziele (30-31.01., 06-07.02., 13-14.02., 20-21.02.), ograniczony jest dojazd pociągami WKD ze stacji Warszawa Zachodnia do stacji Warszawa Śródmieście WKD.

Wukadka będzie kończyć oraz rozpoczynać przejazdy ze stacji Warszawa Reduta Ordona. Dla podróżnych zapewniona będzie autobusowa komunikacja na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD. Podróżni są na bieżąco są informowani przez komunikaty głosowe o zmianach w komunikacji.
Czas i zakres prac jest uzgodniony z przewoźnikami. WKD szczegółowo informuje o organizacji ruchu w weekendy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/1122-zmiana-organizacji-ruchu-pociagow-na-linii-wkd-w-soboty-i-niedziele-30-31-01-2021-06-07-02-2021-20-21-02-2021.html

Na stacji od strony ul. Tunelowej podróżni nadal mogą korzystać w dotychczasowym zakresie z komunikacji na pętli autobusowej. Plac jest „przesunięty” bliżej ul. Kolejowej. Droga dojścia została oznakowana. Zmiany były niezbędne ze względu na zakres prac budowlanych.

Warszawa Zachodnia zmienia się dla podróżnych
Zmiany w organizacji ruchu związane są z modernizacją stacji Warszawa Zachodnia. Na peronie 1 WKD będzie pracować palownica. Roboty są niezbędne do budowy kładki. Już jest przygotowany tymczasowy przejazd techniczny od strony Al. Jerozolimskich. Tędy zostanie wprowadzony specjalny sprzęt. Teren prac jest pod nadzorem pracowników wykonawcy, zabezpieczony oraz oznakowany. Roboty nie wpływają na bezpieczeństwo podróżnych.

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia zapewni lepszy dostęp pasażerów do pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych. Na najbardziej obciążonej ruchem stacji sprawniejsza będzie obsługa pociągów. Zwiększy się możliwość łączenia podróży koleją i komunikacją miejską.