Obsługa podróżnych na stacji Warszawa Zachodnia

od 14.02.2021

Od niedzieli 14 lutego zmieni się dojście do stacji Warszawa Zachodnia od strony ul Tunelowej, czyli od strony Woli. Dotychczasowe dojście wzdłuż ulicy Tunelowej będzie zlikwidowane i zastąpione nową – dłuższą trasą. Nie zmienia się nic w komunikacji na stacji od strony Alei Jerozolimskich.

Zmiana ma związek z rozwinięciem frontu robót na stacji od strony północnej. Wyburzony zostanie stary budynek dworca Warszawa Zachodnia od strony ul. Tunelowej. W tym miejscu będzie budowany segment przyszłego tunelu pasażerskiego łączącego nową Warszawę Zachodnią z linią obwodową oraz nową halą dworca. Wykonanie tych prac w tej chwili jest niezbędne do wybudowania przejścia dla pasażerów nad peronami. Dojście do peronu 8 (linii obwodowej) wydłuży się o ok. 500 metrów (w sumie do ok. 700 metrów) i zostanie wytyczone nowym śladem. Czas dojścia do peronu 8 z ulicy Tunelowej wydłuży się z obecnych 5 do 10 minut. Dojście do peronów 1-7 od strony Woli będzie odbywać się tą samą trasą, przez peron 7 i wydłuży się o kolejne 200 metrów a czas dojścia z ulicy Tunelowej na perony 1-7 zajmie blisko 15 minut.

W związku z tymi zmianami Budimex rekomenduje znacznie krótsze dojście do peronów 1-7 i 8 (linia obwodowa) od strony Alei Jerozolimskich i unikanie drogi do stacji od strony Woli.